Latest news

De rol van HR management
Research and trends

De rol van HR management

Het aantal zzp’ers neemt al decennia lang toe. Net als het aantal organisaties dat deze zelfstandige professionals inhuurt. We kunnen dus stellen dat de flexibilisering […]

IT verlaat glazen huis
Research and trends

IT verlaat glazen huis

IT heeft ervoor gezorgd dat er hele nieuwe business modellen zijn ontstaan de laatste jaren. Uber bijvoorbeeld, de dienst die particuliere chauffeurs laat rijden voor […]

Ondernemen geeft vrijheid
Women in tech

Ondernemen geeft vrijheid

  ‘Ik kan mensen enthousiast maken. Daarom doen bedrijven zaken met ons, ze zien mijn drive.’ Geke Rosier werd geïnterviewd door het Nyenrode alumni magazine. […]

Businesswoman resting chin on hand, looking out window, side view
Rightbrains

Female Ambassadors in IT

‘Female ambassadors in IT’ is een onafhankelijk netwerk van vrouwen in directie- en seniormanagement functies (mede-)verantwoordelijk voor de besturing van IT. Als deelnemer van het […]

Ronde vormen in IT
Women in tech

Ronde vormen in IT

Echte innovatie krijgt pas kans met de verzoening van twee schijnbaar tegengestelde werelden.‘Breng de C terug in IT’, aldus één van de geïnterviewden in het […]

watching
Research and trends

Creatief leiderschap

Al decennia lang wordt veel aandacht besteed aan leiderschap. En terecht, effectief leiderschap is een voorwaarde om dingen voor elkaar te krijgen. Je kunt bibliotheken […]